Nieuws

Dertiende Ster

Noorden in nood 2!

In december deden we een warme oproep voor extra steun. De zwakste bevolkingsgroepen in het Noorden van Ethiopië lijden immers onder de ergste droogte sinds decennia.

Concreet startte Yenege Tesfa met het plaatsen van watertanks in de regio rond Gondar, en het inschakelen van ezeltjes om het water te vervoeren naar de meer afgelegen dorpen. Dertiende Ster zamelde voor deze actie reeds ongeveer 1500 euro in, goed voor een zestal tanks en bijhorende ezeltjes. We willen jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken!

Er is echter meer nodig. De droogte treft een grote regio en honderdduizenden mensen. Yenege Tesfa startte ondertussen ook met het leveren van voedselhulp in de vorm van maïsmeel aan een aantal kloostergemeenschappen in het Noorden.

De nood is er erg, erg hoog