Virtueel naar Gondar: voorbeeldmail sponsors

Hieronder vind je een voorbeeldtekst die je kan gebruiken om je netwerk aan te schrijven als je je wil laten sponsoren.

 

Hallo,

Op (datum) (loop/wandel/…)  (##) km. Dat is mijn bijdrage aan de virtuele sponsortocht naar Gondar, Ethiopië. Ik laat me daarvoor sponsoren ten voordele van Dertiende Ster vzw, een initiatief dat projecten steunt om straatkinderen daar een betere toekomst te geven.

Dertiende Ster vzw steunt sinds 2009 een aantal projecten van Yenega Tesfa (betekent letterlijk ‘Hoop voor Morgen’), een lokale ngo in Gondar (Noord-Ethiopië). Concreet worden onder andere twee ‘Girls Shelters’ en twee ‘Boys Shelters’ gefinancierd door Dertiende Ster. In elk van deze opvanghuizen krijgen telkens 17 straatkinderen een thuis en kans op een nieuwe start. Naast een veilige thuis krijgen deze kinderen de kans naar school te gaan in de hoop op deze wijze de vicieuze cirkel van de armoede te kunnen doorbreken.

Voor deze structurele projecten is onze financiële steun noodzakelijk is om het voortbestaan van de shelters te kunnen garanderen jaar na jaar. Hiervoor heeft Dertiende Ster uw wel gewaardeerde hulp nodig!

De voorbije jaren organiseerde Dertiende Ster zich rond de ‘20km door Brussel’, waar dankzij de inzet van lopers en sponsors telkens een bedrag kon ingezameld worden waarmee de werking van 1 huis gefinancierd kon worden gedurende 1 jaar. De COVID-19 situatie heeft het concept wat omgegooid, maar de doelstelling blijft dezelfde. 

Tot slot even vermelden dat Dertiende Ster ook leerkoffers uitleent aan scholen in Vlaanderen, zodat kinderen hier kennis kunnen maken met hun leeftijdsgenoten in Ethiopië.

Jullie vinden meer informatie over de werking van Dertiende Ster op de website: www.dertiendester.be

Wil je ook deze projecten steunen door mijn actie te sponsoren ?

Schrijf dan je sponsorbedrag over op rekeningnummer

IBAN: BE03 0016 9674 2184 – BIC: GEBA BE BB van Dertiende Ster vzw (REKENINGNUMMER VOOR GIFTEN)

met vermelding ‘Sponsortocht Gondar: (naam)’.

Voor giften vanaf 40 EUR wordt (begin 2021) een fiscaal attest opgemaakt en opgestuurd.

Mogen we rekenen op jullie steun?

Alvast van harte bedankt!