Nieuws

Dertiende Ster

Kwartaalverslag Yenege Tesfa

Dertiende Ster financiert vandaag 3 ‘Homes for Tomorrow’ van Yenege Tesfa. Gegeven de huidige politieke situatie is het momenteel niet mogelijk voor ons om ter plaatse te gaan, maar we houden wel vinger aan de pols.

Het goede nieuws is dat, ondanks de moeilijke situatie in Ethiopië (politieke onrust en hoge inflatie), het team er toch in slaagt om de operationele werking zo goed en zo kwaad het kan verder te zetten.

Op gezette tijden krijgen wij een uitgebreid operationeel verslag.

Samengevat:

  • In de Homes for Tomorrow wordt momenteel onderdak geboden aan 75 kinderen. Daarnaast wonen er ook een ‘grote broer/zus’ en ‘moeder/vader-figuur’, zodat in totaal 93 mensen onderdak krijgen. De toenemende kosten noopte tot een herevaluatie van het aankoopbeleid. Door de kinderen te betrekken is op een constructieve manier het aankoopbeleid bijgestuurd.
  • In het kinderdagverblijf worden 40 kinderen opgevangen. 9 kinderen zijn ingestroomd (vrijgekomen plaatsen van kinderen die doorstroomden naar het lager onderwijs)
  • Andere activiteiten die Yenege Tesfa doet zijn ondermeer verstrekken van oefenschriften, pennen en schooluniformen voor schoolgaande kinderen, sponsoren van kansarme jongeren aan de universiteit, een voedselprogramma, de mobiele school, microkredieten, e.a.

Download hier het volledige rapport