Dertiende Ster bij jou op school

Ontdek Ethiopië

Dertiende Ster vzw ondersteunt projecten in Ethiopië maar we doen meer dan dat! Dertiende Ster heeft educatieve pakketten beschikbaar voor leerlingen uit het basisonderwijs van de tweede kleuterklas tot het zesde leerjaar. Ons doel is om de leerlingen op een ervaringsgerichte manier te sensibiliseren en kennis te laten maken met Afrika en meer bepaald Ethiopië. 

Uniek bij dit lespakket is het feit dat het is uitgewerkt voor de hele basisschool. In het kader van een project kan er met de kleuter- en basisschool gedurende twee weken lang gewerkt worden met de leerkoffers. Natuurlijk kan je ook de onderdelen van de koffers apart gebruiken om bijvoorbeeld een toffe les of spreekbeurt te maken rond Ethiopië. We doen ook een aantal suggesties voor gezamenlijke activiteiten (bv. aan de start of aan het einde van het project).

Ook buiten de school kan het gebruik van de koffers interessant zijn voor een voorstelling van Ethiopië in uw vereniging of jeugdbeweging. Tijdens het gebruik van de koffers wordt er vaak ook een sponsoractie gehouden ten voordele van Dertiende Ster. In dat geval is het gebruik van de koffers gratis.

Indien gewenst kan er ook iemand van Dertiende Ster langskomen om een voordracht te geven aan leerkrachten, ouders of leerlingen.  Hierin wordt dan meestal verteld over Ethiopië in het algemeen, over Dertiende Ster als organisatie en vooral over de projecten die gesteund worden (dat komt namelijk niet aan bod in de koffers). 

Bij het uitwerken van de educatieve pakketten hebben we de nodige aandacht besteed aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Je geeft les in het kleuteronderwijs: Ethiopië-mat

kleuterspeelmatAlleen al door het open vouwen van de mat, krijg je een stukje Ethiopië in je klas. De mooie kleuren en motieven stimuleren de nieuwsgierigheid van de kinderen. Op de mat zitten heel wat zakjes. In elk zakje vinden de kinderen een voorwerp of foto waarmee je in de klas aan de slag kan. Onderwerpen die aan bod komen zijn oa. muziek, eten en spelen.

Download de Digitale Leerkoffer Kleuters (gratis) Huur de Leerkoffer Kleuters (€ 10)

Je geeft les in de eerste graad van de lagere school: Dawit en Kidist

dawit_kidistVoor de kinderen van het eerste en tweede leerjaar is er het verhaal van Dawit en Kidist. In elk onderdeel van het verhaal wordt een bepaald thema uit het dagelijks leven van deze twee kinderen besproken.
Er hoort telkens een sprekend beeld bij en een aantal lessuggesties voor verdere verwerking. Thema’s die aanbod komen, zijn oa. woning, kleding, school en eten.

Download de Digitale Leerkoffer 1e Graad (gratis) Huur de Leerkoffer 1e Graad (€ 10)

Je geeft les in de tweede graad van de lagere school: Een straat in Addis Abeba

straat_addis3Een schooltje, een apotheek, een supermarkt,… je vindt het ook allemaal in Addis Abeba. Het ziet er soms wel nèt iets anders uit dan je gewoon bent.
In dit lespakket maken de leerlingen kennis met het leven in Ethiopië. In een eerste fase bekijken ze in groepjes telkens een foto van een bepaald gebouw en ze lezen (kort) iets meer over het thema dat aansluit bij dit gebouw om vervolgens een doe-opdracht af te werken.
In een tweede fase brengen ze de straat ‘tot leven’ door er allerlei figuren in te plaatsen.
Tenslotte kan er een tentoonstelling worden georganiseerd waarin de bezoekers als het ware door een straat in Addis kunnen wandelen.

Download de Digitale Leerkoffer 2e Graad (gratis) Huur de Leerkoffer 2e Graad (€ 10)

Je geeft les in de derde graad van de lagere school: De ronde van Ethiopië

scholen-kaartIn dit pakket gaan de leerlingen in groepjes op reis door Ethiopië. Met hun pion doen ze een aantal plaatsen op de grote Ethiopië-landkaart aan. Bij de gemarkeerde plaatsen hoort telkens een ‘fiche’. Hierop staat eerst een korte uitleg over een bepaald onderwerp, daarna telkens een aansluitende doe-opdracht.

Op die manier maken de kinderen kennis met de Ethiopische cultuur evenals met het dagelijks leven op het platteland en in de stad. Door onderweg opdrachten tot een goed einde te brengen, komen de kinderen steeds verder en leren het land in al haar facetten kennen. Zo krijgen ze een realistisch beeld van een land als Ethiopië en ervaren ze hoe het leven daar is.

Download de Digitale Leerkoffer 3e Graad (gratis) Huur de Leerkoffer 3e Graad (€ 10)

Je bent leerling of je geeft les in het secundair en hoger onderwijs

In het secundair en hoger onderwijs komen we graag langs voor een voordracht over Ethiopië en onze projecten. Dit kan kaderen in een ruimer project rond ontwikkelingssamenwerking en al dan niet aangevuld worden met een sponsoractie.

Neem contact met ons op om iets te organiseren

Gerelateerde Berichten