Projecten

Onze Aanpak

Dertiende ster kiest er bewust voor om projecten te ondersteunen van lokale NGOs waarvan de personeelsbehoefte volledig wordt ingevuld door Ethiopische mensen. Westerse vrijwilligers kunnen er helpen maar zullen de organisatie niet leiden. We beschouwen hen werkelijk als “partner” en zullen bijvoorbeeld de leidinggevenden van de NGO in kwestie stimuleren om managementcursussen te volgen. Evenzeer krijgt de partner de (financiële) ruimte om een rechtvaardig HR beleid te voeren. Voor zover we bevoegd zijn kan men in Ethiopië natuurlijk wel rekenen op ons advies wanneer gewenst. De basisregel is echter dat de partner zelf de beslissingen neemt. In dit kader probeert Dertiende ster de lokale institutionele en beheercapaciteit te vergroten.

Sinds 2013 steunt Dertiende Ster alleen projecten van Yenege Tesfa, een lokale vereniging en ngo in Gondar, Ethiopië. Yenega Tesfa is voor haar financiering volledig afhankelijk van privé-fondsen. Dertiende Ster is, samen met een aantal andere organisaties  – Nosissa en Caprioolkinderen in Belgie, Beletu in Nederland en Ethiopiaid in Australië – verantwoordelijk voor de volledige en duurzame financiering van het uitgebreide programma van structurele meerjarige initiatieven en andere activiteiten.

Dertiende Ster heeft €85,000 steun per jaar nodig om haar deel van het programma van Yenege Tesfa te kunnen financieren. Met dit bedrag kunnen we veel kinderen bereiken en helpen.

Yenege Tesfa

Yenege Tesfa is opgestart in 2001 met de visie dat straat- en weeskinderen een betere toekomst verdienen. Yenega Tesfa betekent ‘hoop voor morgen’ en is een initiatief van en wordt geleid door Nigisti Gebre Selassie.

De organisatie vormt niet een eilandje in een zee van armoede, maar wil zoveel mogelijk banden behouden en versterken met de lokale gemeenschap, om ook hen te helpen. Het is een goed uitgebouwde organisatie die, met beperkte middelen en veel creativiteit, heel wat activiteiten ontplooit – opvanghuizen, educatie, gezondheid… – en zo heel veel mensen bereikt en helpt. In Gondar speelt Yenega Tesfa eigenlijk een rol als een soort alternatieve sociale dienst.

Steun Ons

Opvanghuizen voor Meisjes & Jongens

67% Donaties/€ 22.700 Te Gaan
Yenega Tesfa leidt en onderhoudt inmiddels zeven opvanghuizen in Gondar, drie voor meisjes en drie voor jongens. Hiervan worden twee opvanghuizen voor meisjes en twee voor jongens volledig gefinancierd door Dertiende Ster.
Doneer nu

Debark ‘Breaking the Cycle’

100% Donaties/€ 0 Te Gaan
Naast de werking met de kinderen uit Gondar, stelde Yenega Tesfa aan Dertiende Ster een plan voor om de plattelandsvlucht uit het landelijke Debark district naar de stad Gondar tegen te gaan. Met het project BREAKING THE CYCLE wil Yenega...
Doneer nu

Business Skills Training & Revolving Fund

10% Donaties/€ 9.000 Te Gaan
Sinds het werkjaar 2012-2013 heeft Dertiende Ster ook sponsoring toegezegd voor het Revolving Fund programma. Jongvolwassenen, vnl. alleenstaande moeders, die in het eerste opleidingsprogramma blijk geven van initiatief, krijgen de kans om een soort “Basic Business Skills” training te volgen....
Doneer nu

Sociale educatie voor Jongvolwassenen

34% Donaties/€ 1.960 Te Gaan
Voor jong volwassenen en alleenstaande ouders, die op straat leven, worden er verschillende types van vorming voorzien die hen ondersteunen in hun dagelijks leven, en hun welzijn en toekomstperspectief verbeteren. Er zijn o.a. trainingen rond psychosociale aspecten, leefvaardigheid (het letterlijk...
Doneer nu

Rural Community Training

66% Donaties/€ 1.000 Te Gaan
Het project Rural Training is bedoeld voor mensen op het platteland. Hiermee wil Yenega Tesfa mensen sensibiliseren om hun kinderen niet naar de stad te sturen. Dit is nodig om te vermijden dat ze bij gezinnen terechtkomen die hen misbruiken...
Doneer nu

Vroegere Projecten

Noorden in nood

Terwijl in België de winter zich aandient – zij het met overvloedige regen dit jaar...
Doneer nu

Kinderdagverblijf

Meer en meer wil Yenege Tesfa ook een rol spelen in het aanpakken van de...
Doneer nu

Bamboe Meubelmakerij

In 2013 werd gestart met een project rond het vervaardigen van bamboe meubels. Een aantal...
Doneer nu

Mobile School

Het mobile school project is opgestart in het najaar 2012 met financiële hulp van Dertiende...
Doneer nu

Broodcoupons

In werkjaar 2013-2014 heeft Dertiende Ster de lancering van een ander origineel initiatief van Yenega...
Doneer nu

School Materiaal

Extra budget werd tijdens verschillende werkjaren toegekend voor de scholing van kinderen. Dit werd vooral...
Doneer nu

Little Heaven Second House

Little Heaven Second House is een opvangtehuis in Addis Abeba voor aidswezen ouder dan 12...
Doneer nu

Gerelateerde Berichten