Debark ‘Breaking the Cycle’

Donation Goal For This Project is € 30.000
100% Donaties/€ 0 Te Gaan
Doneer nu

Naast de werking met de kinderen uit Gondar, stelde Yenega Tesfa aan Dertiende Ster een plan voor om de plattelandsvlucht uit het landelijke Debark district naar de stad Gondar tegen te gaan. Met het project BREAKING THE CYCLE wil Yenega Tesfa in Debark onderwijs voorzien, landbouwtechnieken aanleren, materialen en zaden aanreiken, mensen trainen in ondernemerschap en de lokale gemeenschap mee verantwoordelijk maken voor de verbetering van hun levenscondities. De drie pijlers waarop de activiteiten zouden steunen zijn onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid.

Dertiende Ster diende in 2015 voor dit project een subsidieaanvraag in bij de Noord-Zuid Werking van de Provincie Vlaams-Brabant. We werden beloond met een zeer goede evaluatie en kregen bijhorend de som van 20.000 euro subsidie voor het eerste jaar! Met deze som kon Yenega Tesfa meteen aan de slag in Debark! Idjig betam ameseginallehu, Vlaams-Brabant!

Vanaf september 2015 werd het project opgestart.Gronden worden voorzien door de lokale gemeenschap, machines en zaden werden aangevoerd. Leraars en trainers werden ingehuurd. Boeken en schooluniformen zijn terplekke. Honderden mensen krijgen én grijpen de kans om hun levens significant te verbeteren.

Ondertussen zijn er al de volgende resultaten behaald. Voor 340 kwetsbare kinderen, 200 meisjes en 140 jongens, werd gezorgd voor schoolmateriaal, en 6 keer per week organiseert de mobiele bib leessessies voor telkens een groep van een 25-tal straatkinderen. Voor de moeders werd dan weer onderricht over HIV/AIDS en landbouwpraktijken gegeven.

screen-shot-2016-09-28-at-17-11-41