Over Dertiende Ster

Wij helpen kinderen in Ethiopië

Over Dertiende Ster

Dertiende Ster vzw werd in 2008 opgericht door enkele adoptieouders na hun terugkomst uit Ethiopië. Zij werden tijdens hun reis in en rond Addis Abeba geconfronteerd met schoonheid en armoede, met toekomst en verleden, en met kinderen. Kinderen die het geluk hadden naar school te kunnen gaan maar ook kinderen die als bedelaars letterlijk in de goot leefden.

Dertiende Ster steunt projecten die kinderen in Ethiopië begeleiden en leren hoe ze zelfstandig, kwaliteitsvol, hun leven kunnen uitbouwen. Voor Dertiende Ster is het van belang dat de gegeven steun terechtkomt bij de mensen die het het meest nodig hebben. Dertiende Ster steunt daarom enkele projecten van Yenege Tesfa, een plaatselijke vereniging en ngo in Gondar.

Concreet organiseert Dertiende Ster activiteiten en evenementen in België om te sensibiliseren en geld in te zamelen. Ook stelt Dertiende Ster lespakketten en leerkoffers beschikbaar voor scholen. Het materiaal is ontworpen om  jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met het leven in Ethiopië en verschillende aspecten van de noord-zuid problematiek.

Waarden

Dertiende Ster staat voor volgende principes:

 

Positiviteit

We brengen een positieve boodschap en doen geen beroep op sensatie om mensen ervan te overtuigen ons te steunen.

Sympathisanten

Onze sympathisanten delen onze principes

Respect

We stellen ons niet patroniserend op en handelen met respect voor de Ethiopische cultuur

Transparent

We communiceren transparant over onze activiteiten en investeringen.

Gevoelens

De gevoelens van diegene die we helpen zijn belangrijker dan onze eigen gevoelens of wensen

Financiering

Het is voor Dertiende Ster belangrijk dat beide doelstellingen – geld inzamelen voor de projecten in Ethiopië en sensibiliseren omtrent Ethiopië in België – los van elkaar gerealiseerd kunnen worden. In de realiteit is het uiteraard wel zo dat er dikwijls interacties zijn.

Ter financiering van de projecten in Ethiopië worden voornamelijk evenementen georganiseerd zoals onze jaarlijkse Dertiende Zondag in het voorjaar en af en toe een benefietconcert. Sinds enige jaren laat ook een ruime delegatie lopers zich sponsoren ten voordele van Dertiende Ster tijdens de 20km door Brussel.

Daarnaast worden, vooral in het najaar, artikelen zoals kalenders verkocht en kunnen we rekenen op giften van sympathisanten. In 2014 werd een wijnverkoop gelanceerd, een actie die nu jaarlijks herhaald wordt gekoppeld aan wijnproeverijen. 

Ook kunnen we rekenen op inkomsten uit de organisatie van sponsors acties door scholen. Hier overlappen beide doelstellingen elkaar, in die zin dat de sensibiliseringsopdracht in het kader van de scholenwerking vaak een vervolg krijgt onder de vorm van een sponsoractie door de school in kwestie. Zoals gezegd is dit voor de school volledig vrijblijvend: een leerkoffertraject of inleefdag kan natuurlijk ook zonder sponsoractie georganiseerd worden.

Dertiende Ster is een kleinschalige organisatie die tot nu actief is in het Nederlandstalige landsgedeelte van België en een 10-tal actieve vrijwilligers heeft, voornamelijk rond Gent, Leuven, Hasselt en recent ook Antwerpen. De vzw stelt geen personeel te werk. Daarbovenop engageren een heleboel vrijwilligers zich ad hoc voor de organisatie van de evenementen.

Voor de realisatie van de doelstellingen en de organisatie van de werking van de vzw wordt vooropgesteld dat een minimum aan kosten kan worden besteed. Enkel voor boekhoudkundige expertise wordt beroep gedaan op een externe partner (onafhankelijk van Dertiende Ster). Omdat we het belangrijk vinden om jaarlijks minstens 1x de projecten in Ethiopië te bezoeken (om de voeling ermee niet te verliezen, en tegelijk voldoende controle uit te kunnen oefenen) wordt indien nodig ook een provisie voorzien voor de terugbetaling van maximaal 1 vliegtuigticket per werkjaar. Dit enkel indien er niemand uit eigen beweging (en op eigen kosten) een reis plant naar Ethiopië en daarbij het project bezoekt.

In functie van de afstemming tussen de verschillende activiteiten en de samenhang van de organisatie wordt op regelmatige basis een kernvergadering georganiseerd. Daartoe worden steeds alle actieve vrijwilligers en de effectieve leden van de vzw uitgenodigd. Bovendien wordt minstens éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering georganiseerd. Bij al deze vergaderingen wordt een maximale aanwezigheid van de bestuursleden nagestreefd en ook daadwerkelijk gerealiseerd en wordt bovendien eensgezindheid nagestreeft

Gerelateerde Berichten