Nieuws

Dertiende Ster

Fiscale attesten check!

We kregen gisteren -eindelijk!- de bevestiging dat onze aanvraag voor verlenging van onze erkenning i.v.m. het uitschrijven van fiscale attesten goedgekeurd werd door de bevoegde overheidsdiensten. Dat betekent dat de giften die voor aanslagjaren 2014 en 2015 opnieuw in aanmerking komen voor een fiscaal attest. We zijn intussen ook al bezig met de verlenging van de erkenning voor aanslagjaren 2016 e.v.