Nieuws

Dertiende Ster

Project Debark ‘Breaking the Cycle’ 3

Onze partner in Ethiopië, de lokale NGO Yenege Tesfa, breidt haar actieterrein gevoelig uit: naast de knappe reeks verwezenlijkingen in de noordelijke stad Gondar, zijn ze in september 2015 ook van start gegaan met een integraal project in het rurale Debark. Klemtoon ligt op onderwijs voor kansarme kinderen & opleiding landbouwtechnieken+ondernemerschap voor lokale boeren. Gronden worden voorzien door de lokale gemeenschap, machines en zaden aangevoerd. Leraars en trainers worden ingehuurd. Boeken en schooluniformen zijn terplekke. Honderden mensen krijgen én grijpen de kans om hun levens significant te verbeteren.

(Foto: de 2de Mobile School komt aan in Debark!)

screen-shot-2016-09-28-at-17-11-41