Nieuws

Dertiende Ster

Project Debark ‘Breaking the Cycle’ – de eerste resultaten zijn zichtbaar

Sinds September 2015 heeft onze partner in Ethiopië, de NGO Yenege Tesfa, een hele waaier van activiteiten ontplooid binnen het door de provincie Vlaams-Brabant gesteunde Project “BREAKING THE CYCLE” in Debark. Ze hebben ingezet op onderwijs, medische ondersteuning, en ondersteuning van zelfredzaamheid.

Yenega Tesfa heeft de lokale overheden plus de gehele gemeenschap betrokken bij de voorbereiding en vervolgens bij het uitrollen zodat het project breed maatschappelijk gedragen wordt, wat de slaagkansen gevoelig heeft verhoogd.

Het resultaat van dit alles is zichtbaar:

–  Wat betreft onderwijs hebben ze voor 340 kwetsbare kinderen de basisvoorwaarden voor deelname aan onderwijs vervuld (door het bezorgen van schooluniformen en schoolmateriaal). Bij de start van het volgende schooljaar (september 2016) werd dezelfde activiteit herhaald voor nog eens 500(!!) kinderen.

Daarnaast heeft Yenege Tesfa samen met Mobile School + Mobile Library het onderwijs naar de straat gebracht. Het aantal deelnemende straatkinderen is indrukwekkend en is al hoger dan 300.

–  Wat betreft gezondheidszorg hadden ze cruciale afspraken gemaakt met het lokale ziekenhuis van Debark en andere gezondheidscentra in de regio, zodat de meest kwetsbaren/behoeftigen konden rekenen op gratis gezondheidszorg. Deze activiteit is een van de minst succesvolle gebleken, mede door de relatief late opstart en de ethnische onrusten die de regio enkel maanden in de ban hield. We hopen dat de voorwaarden om deze activiteiten terug op te pikken binnen afzienbare tijd vervuld zijn, zodat meer zorgbehoevende mensen van deze dienstverlening gebruik kunnen maken.

–  Wat betreft zelfredzaamheid: Yenege Tesfa heeft een hele reeks training-sessies voor verschillende doelgroepen (kwetsbare schoolkinderen en hun omgeving zowel als huismoeders die gezinnen runnen als…) georganiseerd om zelfredzaamheid op verschillende niveaus te bewerkstelligen.

Een mooi perceel landbouwgrond werd ter beschikking gesteld door de lokale overheid, materiaal en grondstoffen werden aangevoerd, zodat het landbouwonderwijs van start kan gaan.

screen-shot-2016-09-28-at-17-11-41