Nieuws

Dertiende Ster

Dertiende Ster ondersteunt project kinderdagverblijf

Naast de opvanghuizen voor straatkinderen heeft onze partnerorganisate in Ethiopië, Yenege Tesfa, ook heel wat projecten lopen in de preventieve sfeer. Zo is er het kinderdagverblijf, voor moeders van kwetsbare kinderen. Hun kind wordt overdag gratis opgevangen zodat de ouder een opleiding kan volgen of een job kan uitoefenen.