Nieuws

Dertiende Ster

Project Debark ‘Breaking the Cycle’ 2

In Debark (Breaking the Cycle) werd het afgelopen trimester vooral gewerkt rond educatie en training. Voor 340 kwetsbare kinderen, 200 meisjes en 140 jongens, werd gezorgd voor schoolmateriaal, en 6 keer per week organiseert de mobiele bib leessessies voor telkens een groep van een 25-tal straatkinderen. Voor de moeders werd dan weer onderricht over HIV/AIDS en landbouwpraktijken gegeven.

screen-shot-2016-09-28-at-17-11-41