Nieuws

Dertiende Ster

Noorden in nood!

Terwijl in België de winter zich aandient – zij het met overvloedige regen dit jaar – wordt Ethiopië getroffen door de ergste droogte in jaren. Vooral in het Noorden en de meer afgelegen gebieden zijn de effecten sterk voelbaar. Men heeft het over de grootste droogte sinds 1984, het jaar waarin Band Aid in december ‘Do they know it’s Christmas?’ opnam, ten voordele van Ethiopië.

In tegenstelling tot 1984, heeft de Ethiopische overheid inmiddels meer middelen om in te zetten tegen droogte en de bijhorende voedseltekorten. Aangezien Ethiopië echter normaal gezien voor 90% voorziet in zijn eigen voedsel, is het verhogen van voedselimport met een klein percentage al een enorme hap uit het nationale budget. Voor een crisis van deze omvang wordt daarom expliciet beroep gedaan op NGO’s, zoals aan Dertiende Ster werd gemeld door Yenege Tesfa, onze partner in Gondar, in het Noorden van Ethiopië. Zij spreken van 150.000 getroffenen met een dringende hulpvraag in hun regio alleen.

Concreet wil en kan Yenege Tesfa watertanks plaatsen in de regio rond Gondar, samen met ezeltjes om het water te vervoeren naar de meer afgelegen dorpen. Ze begonnen hier reeds mee vanuit hun financiële reserves omdat de nood zo hoog is. De gewassen en dieren die vandaag gered kunnen worden, zijn immers hun voedsel voor 2016.

Met Dertiende Ster doen we daarom een warme oproep voor een extra inspanning. Voor elke 250 euro die we nu inzamelen, kan Yenege Tesfa immers reeds een dorp voorzien van een watertank en ezeltje. Expliciet storten voor dit doel kan op rekening van Dertiende Ster met de mededeling ‘droogte’.

Wij zorgen ervoor dat het geld wordt omgezet in water voor de meest kwetsbare dorpen!