Nieuws

Dertiende Ster

Debark project ‘Breaking the cycle’

Naast de werking met de kinderen uit Gondar, stelde Yenega Tesfa aan Dertiende Ster een plan voor om de plattelandsvlucht uit het landelijke Debark district naar de stad Gondar tegen te gaan.

Met het project ‘Breaking the Cycle‘ wil Yenega Tesfa in Debark onderwijs voorzien, landbouwtechnieken aanleren, materialen en zaden aanreiken, mensen trainen in ondernemerschap en de lokale gemeenschap mee verantwoordelijk maken voor de verbetering van hun levenscondities. De drie pijlers waarop de activiteiten steunen zijn onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid.

Dertiende Ster diende dit jaar voor dit project een subsidieaanvraag in bij de Noord-Zuid Werking van de Provincie Vlaams-Brabant. We werden beloond met een zeer goede evaluatie en bijhorend de som van 20.000 euro subsidie voor het eerste jaar! Met deze som kan Yenega Tesfa meteen aan de slag in Debark!

Idjig betam ameseginallehu, Vlaams-Brabant!

screen-shot-2016-09-28-at-17-11-41