Nieuws

Dertiende Ster

Fiscale attesten verstuurd

Eén van de eerste acties die we met Dertiende Ster elk jaar doen is het uitschrijven van de fiscale attesten. Sinds een aantal jaren zijn wij immers gemachtigd door de Federale Overheidsdiensten Financiën en Ontwikkelingssamenwerking om giften voor onze werking fiscaal aftrekbaar te maken.

Aangezien door COVID er in 2021 alweer géén “20 km door Brussel” doorging is het zo dat we dit jaar aanzienlijk minder giften ontvingen. Dit betekent dat we voor het jaar 2021 een deel van onze financiële reserve hebben moeten aanspreken om de werking van onze projecten niet in gevaar te brengen. Als team betekent dit dat we de komende jaren een extra inspanning zullen leveren om dit gat opnieuw dicht te fietsen!

Wat is een fiscaal attest?

Een fiscaal attest is een verklaring door Dertiende Ster waarmee je kan bewijzen aan de overheid dat je ons steunde. Je krijgt van ons zo’n attest als je in totaal minimaal 40 EUR op onze rekening stortte. Dat kan rechtstreeks door via een storting op ons rekeningnummer voor giften (IBAN: BE03 0016 9674 2184), maar sinds 2020 komen ook online giften in aanmerking. Met andere woorden, als je via de steun ons pagina een online betaling doet van 40 EUR of meer dan komt ook deze gift in aanmerking.

Via zo’n attest recupereer je een aanzienlijk deel van het bedrag via de belastingen.

Welke giften komen in aanmerking?

Nog even ter herinnering, welke giften komen in aanmerking voor een attest? De overheid bepaalt dat giften aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  • Het moet een gift zijn die rechtstreeks aan Dertiende Ster werd betaald.
  • Het bedrag dat je stort mag niet afkomstig zijn van een collectieve geldinzameling. Wens je voor een gelegenheid geld in te zamelen voor Dertiende Ster, vraag dan aan je gasten om hun bijdrage rechtstreeks te storten. Wij bezorgen je op aanvraag met plezier een overzicht.
  • Dertiende Ster mag (behalve jou informeren en een attest aanleveren) geen tegenprestatie leveren. De aankoop van een wijn komt dus niet in aanmerking voor een attest!