Acties

Acties ten voordele van Dertiende Ster

Dertiende Ster heeft in het verleden al heel wat acties op poten gezet om geld in te zamelen voor de projecten van Yenega Tesfa in Ethiopië. Soms waren dat acties met andere verenigingen die werkzaam zijn in Ethiopië, zoals WOOD BEE, een fuif ten voordele van “bos, bijen en bengels” in Ethiopië. Andere keren waren het kleinere benefiet concerten, zoals deze van het vrouwenkoor Arabesk in 2011 en van A Chantar onlangs nog, in januari 2016.

Doorheen de tijd kwamen er er een drietal vaste waarden op de kalender te staan, voor elk wat wils. De eerste actie van het kalenderjaar is de Dertiende Zondag, een grootse familiebarbecue met een Ethiopisch tintje die normaal gezien wordt georganiseerd op de dertiende zondag van het jaar. Vooral voor gezinnen met jonge (Ethiopische) kinderen is dit evenement een hoogtepunt met springkastelen, grime en allerlei workshops. Voor de komende jaren wordt door Dertiende Ster aan het concept gesleuteld zodat ook de oudere kinderen hun gading zullen kunnen vinden.

Eind mei zet Dertiende Ster zich in voor een tweede vaste activiteit, de 20 kilometer van Brussel. Elk jaar weer laten tientallen lopers zich sponsoren ten voordele van Dertiende Ster, in ruil voor hun inschrijving, een technisch loopshirt en natuurlijk de nodige omkadering ter plekke.

In het najaar lopen uiteindelijk de verkoopsacties. De kalender van Dertiende Ster, steeds uiteraard vol met foto’s van kinderen en scènes uit Ethiopië, verkoopt elk jaar weer goed. Nieuw sinds enkele jaren is ook de verkoop van wijnen, die zoals verwacht vooral goed loopt tegen het eindejaar.

Naast de acties die Dertiende Ster zelf organiseert, mogen we ook elk jaar rekenen op inzamelacties van sympathisanten. Typisch zijn de Vastenvoettocht via onze scholenwerking en ludieke acties via Music For Life acties, maar ook als bedrijf kan u ons steunen!

Voorbije Acties