Nieuws

Dertiende Ster

Update Fiscale Attesten

Erkenning verlengd

Zoals je wellicht weet is Dertiende Ster is gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 EUR. Zo’n erkenning kan verkregen worden voor een periode van maximaal 6 jaar, waarna de federale overheidsdiensten Financiën en Ontwikkelingssamenwerking deze erkenning onderzoeken en desgevallend kunnen verlengen. Eind 2019 was het zover: we moesten een dossier indienen om onze erkenning te verlengen.

Dit dossier werd een aantal weken geleden positief beoordeeld door de FOD Ontwikkelingssamenwerking, en we zijn heel blij te kunnen melden dat we deze week de goedkeuring in de brievenbus kregen voor de volgende 6 jaar.

Dat betekent dus dat Dertiende Ster fiscale attesten kan blijven uitschrijven, en dit alvast minstens tot en met aanslagjaar 2025. Uiteraard zijn we hier erg blij mee. Het is uiteindelijk ook een erkenning dat de betrokken diensten onze werking positief beoordelen.

Welke giften komen in aanmerking?

Misschien goed om even aan de regels te herinneren. Je kan de regelgeving consulteren op deze pagina van het ministerie van financiën, maar in het kort komt het hierop neer:

  • De gift moet minstens 40 EUR bedragen
  • De gift moet via overschrijving op onze rekening gebeuren
  • Het moet een persoonlijke gift van u alleen (of bij koppels, van u beiden) uitgaan. Collectieve geldinzamelingen of acties (bijv. opbrengst van een verkoop) zijn uitgesloten.

Veel gestelde vragen

Vraag: Ik organiseer een feestje voor de geboorte van mijn kind. Op het geboortekaartje vermeldde ik als cadeautip dat de aanwezigen een bijdrage in een enveloppe kunnen meebrengen, die we zullen doorstorten aan Dertiende Ster. Komt deze gift in aanmerking voor een fiscaal attest?
Antwoord: NEEN. Het bedrag dat u in dit geval doorstort komt niet van u persoonlijk, en komt dus niet in aanmerking. U kan wel de aanwezigen vragen om een storting te doen op ons rekeningnummer, met als mededeling een verwijzing naar uw feest. Wij kunnen u dan achteraf een overzicht bezorgen van de stortingen.

Vraag: Ik loop mee met de 20km door Brussel en wil me laten sponsoren. Ik schrijf mijn netwerk aan om een overschrijving te doen met als mededeling ’20 km – [mijn naam]’. Komen deze giften in aanmerking voor een attest?
Antwoord: JA. Uw sponsors krijgen een fiscaal attest op hun naam.

Vraag: Ik organiseerde een pannenkoekenverkoop in mijn straat. Ik stort de opbrengst door naar Dertiende Ster. Komt deze gift in aanmerking voor een fiscaal attest?
Antwoord: NEEN. Dit betreft het resultaat van een verkoop en is dus altijd uitgesloten.

Vraag: Een vriend gaf me een cash bedrag met de opdracht om dit door te storten. Ik vermeld dit zo in de mededeling en vraag een fiscaal attest voor hem. Is dit toegestaan?
Antwoord: NEEN. Onze ervaring leert dat dit soort gevallen moeilijk verdedigbaar is. Ons beleid bestaat erin om discussie te vermijden dit soort giften uit te sluiten. Contacteer ons om het gestorte bedrag terug te storten en vraag uw vriend om het bedrag rechtstreeks over te maken.

Vraag: Een andere organisatie kan geen fiscale attesten uitschrijven. Kan ik een gift aan Dertiende Ster overmaken die jullie dan doorstorten?
Antwoord: NEEN. Dat kan niet. Wat wel kan, is dat één van onze collega vzw’s die ook Yenege Tesfa sponsoren maar zelf geen attesten kunnen uitschrijven u vragen om uw gift aan ons over te maken. Uiteindelijk komt uw bijdrage dan ook terecht bij de kinderen van Yenege Tesfa in Gondar, Ethiopië. We hebben specifiek zo’n overeenkomst met de collega’s van vzw Nosissa. Juridisch gesproken loopt uw gift dan via ons, maar als u bij de mededeling NOSISSA vermeldt, dan kunnen wij hen desgewenst ook op de hoogte brengen van uw gift.